OPDRACHT >> 10. Lees: “Zenuwassist”

ZENUWASSIST

Onder de vele soorten assisten in Scientology bestaat er eentje waarmee gewrichten en de ruggengraat in orde kunnen worden gebracht.

Dit wordt een Zenuwassist genoemd.

De chiropractische correctie van de ruggengraat heeft vaak succes. Maar soms gaat de ruggengraat opnieuw van zijn plaats en moet dan steeds opnieuw worden gecorrigeerd. De zenuwassist werd eigenlijk ontwikkeld als een gunst aan chiropractici, van wie velen hem nu gebruiken.

Volgens onze theorie zijn het zenuwen die de spieren gespannen houden en die op hun beurt vervolgens de ruggengraat van zijn plaats houden.

Er worden staande energiegolven gevormd wanneer de schok van een klap zich vastzet in een zenuwbaan.

Er zijn twaalf grote zenuwen die door iemands ruggengraat lopen en die zich vanaf de ruggengraat schuin langs beide kanten van de schouders en rug verspreiden. Deze twaalf zenuwen vertakken zich in kleinere zenuwbanen en zenuwuiteinden. Zenuwen beïnvloeden de spieren en kunnen, als de spieren voortdurend gespannen zijn, de ruggengraat en andere delen van de lichaamsstructuur van hun plaats trekken.

Zenuwen geleiden de schokken van klappen. Zo’n schok zou moeten verdwijnen, maar dat gebeurt zelden helemaal. Zenuwen geven opdrachten aan spieren. Bij een klap begint er een golf van energie door de zenuwbanen te lopen. Vervolgens stroomt de energie vanuit de kleine uiteinden van de zenuwbanen de andere kant op en het resultaat is een opeenhoping van energie, die ongeveer halverwege de zenuwbaan stopt. Hierdoor ontstaat wat een “staande golf” wordt genoemd. Die staat daar gewoon, hij gaat nergens heen.

De Zenuwassist bestaat uit het voorzichtig vrijmaken van de staande golven in de zenuwbanen van het lichaam; dit verbetert de communicatie van de persoon met het lichaam en brengt hem verlichting.

Procedure

1. Laat de persoon op zijn buik op een bed of een stretcher gaan liggen. Strijk vervolgens met je beide wijsvingers vrij snel, maar niet erg hard, aan beide zijden dicht langs de ruggengraat naar beneden. Dit wordt vervolgens tweemaal herhaald.

2. Keer dan de eerdere actie om; volg dezelfde banen en ga met beide vingers langs de ruggengraat omhoog. Dit wordt drie keer gedaan.

3. Strijk nu met beide handen tegelijk en je vingers als een waaier gespreid, over de zenuwbanen. Strijk bij de ruggengraat vandaan naar de zijkanten van het lichaam toe en volg de zenuwbanen zoals dat op het plaatje linksboven aangegeven wordt. Als je de hele rug op deze manier hebt behandeld (waarbij u naar omlaag werkt van de bovenkant van de ruggengraat naar de onderkant van de ruggengraat), herhaal je deze stap twee keer.

4. Keer nu de richting van je strijkbewegingen om zodat ze naar de ruggengraat toe gaan.

5. Laat de persoon zich nu omdraaien zodat hij op zijn rug ligt. Ga voort met beide handen de zenuwbanen in hun geheel te volgen tot aan de voorkant van het lichaam.

(Let op: als je de zenuwbanen rondom volgt naar de voorkant van het lichaam toe, strijk dan slechts tot aan het punt dat op het plaatje rechtsboven door de pijlen aangegeven wordt. De zenuwkanalen die worden behandeld, strekken zich niet uit over de borst of onderbuik, dus men strijkt niet over deze delen.)

6. Ga dan in omgekeerde richting over diezelfde zenuwbanen.

(Let op: bij het volgen van de zenuwbanen bij stap zes, begint u met strijken op de plaatsen die aangegeven worden door de pijlen op het plaatje, en strijkt u naar de rug toe.)

7. Strijk nu, van boven naar beneden, langs de armen en de benen.

De persoon draait zich weer om en gaat op zijn buik liggen, en u begint weer bij stap 1.

Deze procedure wordt voortgezet totdat de persoon een cognitie krijgt of laat blijken dat hij zich wat opgelucht voelt, en zeer goede indicatoren vertoont. Wellicht voelt hij ook een bot terug op zijn plaats schieten, wat vaak gepaard gaat met een dof ploffend geluid. Op dit punt moet de zenuwassist, voor wat die sessiebetreft, worden afgesloten.

De Zenuw-assist moet dagelijks worden herhaald, totdat alle staande golven zijn vrijgemaakt.

Strijk langs de zenuwbanen die zich van de ruggengraat aftakken en helemaal naar de voorkant van het lichaam lopen.
Wanneer de persoon op zijn rug ligt, strijk dan alleen zover als aangegeven met de pijltjes.
1. Begin een Zenuwassist door met twee vingers aan beide kanten van de ruggengraat naar beneden te strijken.
2. Strijk vervolgens in omgekeerde richting langs de rug omhoog.
3. Strijk, met uw vingers als een waaier gespreid, van de ruggengraat vandaan.
4. Wissel opnieuw van richting en strijk naar de ruggengraat toe.
5. Terwijl de persoon op zijn rug ligt, volgt je het laatste deel van de zenuwbanen tot aan de voorkant van het lichaam en daarna wissel je weer van richting.
6. Strijk nu van boven naar beneden langs de armen en de benen. Laat de persoon zich dan weer op zijn buik draaien en begin opnieuw met het strijken langs de ruggengraat naar beneden.
Door staande golven vrij te maken, kan een Zenuwassist de communicatie tussen de thetan en het lichaam herstellen, spieren ontspannen, en ruggenwervels en gewrichten rechtzetten.

de tijdsperiode gedurende welke auditing plaatsvindt, wordt een auditingsessie genoemd. Zie ook auditing in deze Verklarende Woordenlijst.