TARGETS OCH MÅL

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
Adminskala:

kort för Administrativ skala, en skala som ger en följd (och relativ överordnad ställning) för olika delar som hör till organisering: mål, syften, policy, planer, program, projekt, order, ideala scener, statistiker, värdefulla slutprodukter. Vart och ett av dessa områden måste verka på ett samordnat sätt för att man skall nå framgång i att uppnå sin avsikt med det tänkta målet. Denna skala används för att hjälpa till att samordna dem.

affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

Appalacherna:

en bergskedja i östra Nordamerika, nästan parallell med Atlantkusten; den sträcker sig från norra Alabama till provinsen Québec i Kanada.

byråkrati:

ett administrativt system där behovet eller benägenheten att följa komplexa procedurer hindrar effektiva åtgärder.

dynamik:

en drift att överleva längs en viss kurs; en strävan att existera inom ett visst område av livet. Det finns åtta dynamiker: första, man själv; andra, sex och familjen; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det materiella universum; sjunde, andar; och den åttonde, det Högsta väsendet.

femårsplan:

varje plan för ekonomisk eller industriell utveckling där specifika mål som ska uppnås inom en femårsperiod anges.

fordringsägare:

personer eller företag som man är skyldig pengar.

förskingring:

handlingen att för eget bruk ta pengar eller egendom som har överlämnats i förtroende av andra, utan deras vetskap eller tillstånd.

genomdriva:

få till stånd; uppnå; få att hända.

gradient:

handlingen att närma sig något, steg för steg, nivå för nivå (på en gradient), där varje steg eller nivå, i sig självt, är lätt att uppnå – så att man till slut kan åstadkomma komplicerade och svåra aktiviteter relativt lätt. Termen gradient gäller också för varje steg som tas i ett närmande av detta slag.

grekisk teater:

utomhusbyggnad där man tittar på teaterpjäser. Grekiska teatrar byggde man genom att utnyttja sluttningars naturliga form. Sittplatserna, som bestod av bänkar i sten, gick nedför sluttningen, och vid bottnen fanns en rund plats där föreställningen ägde rum.

hamnen i Boston:

Boston är huvudstaden i delstaten Massachusetts och ligger vid en av de största naturliga hamnarna på USA:s östkust. Hamnen utnyttjades i stor utsträckning för fartygsbyggande och relaterad verksamhet under andra världskriget. Men man lät anläggningarna förfalla under åren omedelbart efter kriget, utan någon mer omfattande renovering förrän under senare delen av 1900-talet.

horder:

stora grupper eller folksamlingar.

kommunikation:

ett utbyte av idéer över rymd mellan två individer.

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

korpral:

ett lägre befäl i olika väpnade styrkor.

lukrativ:

som producerar vinst eller rikedom; vinstgivande.

maxim:

en kortfattat uttryckt princip eller regel för uppförande, eller ett påstående om en allmän sanning.

orgplan:

kort för organiseringsplan, vilket är en plan som visar funktionerna, plikterna, kommunikationsvägar, handlingssekvenser och auktoriteter inom en organisation. Den visar organiseringsmönstret för att uppnå en produkt.

outness:

ett tillstånd eller ett exempel på någonting som är fel, inkorrekt eller saknas.

parlament:

Storbritanniens och flera andra länders nationella lagstiftande församling. Parlament består av valda och ibland ej valda representanter.

regemente:

permanent militär enhet som vanligtvis består av flera tusen soldater.

ropet, i:

allmänt accepterade; populära.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

storma:

angripa eller erövra en plats, särskilt en som är väl försvarad, och göra det plötsligt och med stor kraft.

stridsplan:

en serie exakt genomförbara mål för den kommande dagen eller veckan som för fram den strategiska planeringen för en individ eller en grupp.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

terminal:

vad som helst som kan motta, vidarebefordra eller skicka iväg en kommunikation. Denna term kommer från elektroniken där en terminal är en av två fasta punkter mellan vilka ett energiflöde färdas. Ett exempel på detta är ett bilbatteri som har två förbundna enheter (terminaler) där energi flödar från en enhet till den andra. Två personer som kommunicerar kallas i Scientologi terminaler därför att kommunikation flödar mellan dem.

utpost:

militärbas med en liten truppstyrka som befinner sig långt från huvudarmén och som fått uppgiften att skydda en särskild plats eller ett särskilt område.

världsutställning:

stor utställning för allmänheten där många olika länder visar sina kulturella produkter och produkter inom industri, jordbruk och vetenskap. Världsutställningar presenterar också planer för nya transportmetoder, arkitektur, energisystem osv., genom teknologiska framsteg.