KURSUPPGIFT >> 27. Läs ”Why”.

WHY

Man använder kunskapen och färdigheten ovan för att spåra den verkliga anledningen till den positiva eller icke optimala situationen. Detta kallas för ett ”Why”.

Why = den grundläggande outness som upptäckts och som kommer att leda till att statistikerna går uppåt igen.

Fel Why = en felaktigt identifierad outness, som när den används inte leder till någon hantering.

Bara en förklaring = ett ”Why” som anges vara det Why och som inte öppnar dörren till någon hantering.

Exempel: Bara en förklaring: ”Statistikerna gick ned på grund av att det regnade den veckan”. Än sen då? Så, ska vi nu stänga av regnet? Ytterligare bara en förklaring: ”Den veckan blev medarbetarna överväldigade”. Ett direktiv som säger ”Överväldiga inte medarbetarna” skulle kunna vara någon chefs tänkbara ”lösning”. MEN STATISTIKERNA SKULLE INTE FÖRBÄTTRAS.

När rätt Why hittas och korrigeras, så leder detta direkt till förbättrade statistiker.

Fel Why, som rättas till, kommer att trycka ned statistikerna ytterligare.

Bara en förklaring åstadkommer ingenting och försämringen fortsätter.

Här följer en situation, så som den följdes upp:

Statistikerna var nere i ett område. En undersökning avslöjade att det förekommit sjukdom två veckor tidigare. Rapporten lämnades in: ”Statistikerna var nere eftersom folk var sjuka”. Detta var bara en förklaring. Mycket förnuftig. Men den löste inte något. Vad gör vi nu? Kanske accepterar vi den som rätt Why. Och ger ut ett direktiv: ”Alla människor på platsen måste få en läkarundersökning. Arbetare som inte är friska kommer inte att anställas och de som är sjuka kommer att avskedas.” Eftersom det är en korrigering av ett felaktigt Why, så kraschar verkligen statistikerna. Så det är inte så man gör. Om vi letar vidare, hittar vi rätt Why. I det området finns en chef som ger direktiv till fel personer och när dessa direktiv verkställs, blir deras individuella statistiker lidande. Vi organiserar stället och lär upp chefen. Därefter får vi en återhämtning av statistikerna och kanske till och med en förbättring.

Rätt Why förde med sig en återhämtning av statistiker. Här följer ett till. Statistikerna är nere på en skola. En undersökning kommer fram till bara en förklaring: ”Alla eleverna var upptagna med idrott”. Därför säger ledningen ”Ingen idrott!” Statistikerna går ned igen. En ny undersökning kommer fram till ett felaktigt Why: ”Eleverna får dålig undervisning”. Ledningen ger rektorn sparken. Nu kraschar statistikerna verkligen. En ytterligare och mer kompetent undersökning görs. Det visar sig att det finns 140 elever och endast rektorn och en lärare! Och rektorn hade andra arbetsuppgifter! Vi tar tillbaka rektorn i tjänst och anställer två lärare till så att vi nu har tre. Statistikerna skjuter i höjden. Eftersom vi hittade rätt Why.

Såväl katastrofer som framgångar inom ledning och organisation har alla sin förklaring i dessa tre sorters Why. En godtycklighet är antagligen bara ett felaktigt Why som hålls på plats av lagen. Och om den hålls på plats på det sättet kommer den att förstöra stället.

Man måste verkligen förstå logik för att komma fram till rätt Why och man måste verkligen passa sig för att inte använda och rätta till ett felaktigt Why.

Inom världens bankväsende, där det förekommer inflation, är de ekonomiska regleringarna och lagarna förmodligen endast en lång räcka av felaktiga Why. Pengars värde och användbarhet för medborgaren försämras i sådan utsträckning att man kan utforma en hel ideologi (som i Sparta där Lysandros [en grekisk lagman] uppfann järnpengar som ingen kunde lyfta, för att Sparta skulle bli av med pengars fördärv) som slår ut pengar fullständigt och ersätter dem med enbart nonsens.

Organisatoriska problem blir mycket värre om man endast använder förklaringar (som inte leder till någon lösning) eller felaktiga Why (som ytterligare pressar ned statistiker). Organisatorisk återhämtning kommer från att man hittar rätt Why och korrigerar det.

Man prövar rätt Why med ”När det är korrigerat, återhämtar sig statistikerna?” Om de gör det, var det rätt. Och varje övrigt åtgärdande direktiv som grundar sig på ett felaktigt Why måste upphävas snabbt.

ett tillstånd eller ett exempel på någonting som är fel, inkorrekt eller saknas.

doktrinerna, åsikterna eller sättet att tänka hos en individ, klass etc.; särskilt den samling idéer som ett visst politiskt, ekonomiskt eller socialt system är baserat på.

en stad i antikens Grekland, berömd för sin militära styrka.