KURSUPPGIFT >> 8. Läs artikeln ”Hur man finner en tredje part”

HUR MAN FINNER EN TREDJE PART

Om man inte vill finna en tredje part, skall man sammanställa ett frågeformulär där man frågar alla och envar, på olika sätt: ”Har du varit ett offer?” Ställ inte frågor som: ”Vem har varit dum mot dig?”, eller andra frågor som skulle tendera att framkalla sådana svar att personen har varit offer. Den sortens frågor kommer inte att lokalisera individen som får konflikter att blossa upp mellan personer, utan kanske endast namnger chefer och andra i gruppen som försöker att få folk att göra sitt jobb och vara produktiva.

Den som använder ett sådant tillvägagångssätt (1) finner inte någon tredje part och (2) orsakar mental eller fysisk kollaps hos människor så att de inte kan agera effektivt och initiativrikt.

En tredje part är enligt definitionen: en person som genom falska rapporter skapar problem mellan två personer, en person och en grupp, eller en grupp och en annan grupp.

Målet med undersökningen är alltså att finna den som har spritt falska rapporter i syfte att få konflikter att blossa upp mellan personer eller grupper. För att finna en tredje part, måste man ställa frågor till dem som är inblandade i dispyten i linje med följande:

1. a. Har någon sagt till dig att du var i onåd?
b. Vad sades?
c. Vem sade det?
2. a. Har någon sagt till dig att någon var dålig?
b. Vad sades?
c. Vem sade det?
3. a. Har någon sagt till dig att någon handlade fel?
b. Vad sades?
c. Vem sade det?
4. a. Har någon sagt till dig att en grupp var dålig?
b. Vad sades?
c. Vem sade det?

Ett frågeformulär som det här bör ha en begränsande faktor, som t.ex. ”På ditt jobb _____? ”, eller ”I ditt äktenskap _____?”, eller ”I den här familjen _____?”

Frågan kan ge mängder av svar så lämna gott om plats för varje fråga.

Genom att sedan kombinera de namn som givits, finner man att ett namn förekommer mycket oftare än resten. Detta görs genom att räkna namn. Därpå undersöker man denna person.

Genom att följa den här proceduren kommer man att finna exakt vem som fått konflikter att blossa upp och därmed finns det en möjlighet att lösa dem.

Med det här verktyget i din hand kommer du att kunna förändra situationer mellan familjemedlemmar, vänner och bekanta och grupper du kommer i kontakt med, och återställa harmonin.

Ett sådant botemedel mot konflikter som tidigare varit olösliga har inte funnits före Scientologin. Det är lösningen på mängder av missförhållanden som har plågat människan oändligt länge.