KURSUPPGIFT >> 14. Läs avsnittet ”TR 0 Att vara där”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 0

Namn: Att vara där.

Kommandon: Coachen säger ”Börja” för att börja övningen. Coachen använder sig av ”Slut” för att avsluta övningen eller för att påpeka ett fel för den studerande. Exempel: Den studerande somnar; coachen säger: ”Slut. Du somnade. Börja.”

I den här och alla andra övningar säger coachen ”Godkänt”, när den studerande har uppnått syftet för övningen.

I den här övningen förekommer ganska lite coachning men något lite behövs. Coachen börjar övningen och låter den studerande hålla på med den tills han blir godkänd.

Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd – omkring en meter. Den studerande blundar.

TR 0 Att vara där.

Syfte: Att lära den studerande att vara där obesvärat. Avsikten är att få den studerande i stånd att obesvärat vara där, i en position en meter framför en annan person, att vara där och inte göra någonting annat än att vara där.

För att kunna börja en kommunikation måste man vara på en plats från vilken man kan kommunicera. Om man inte är där kommer man inte att kunna börja en kommunikation korrekt. Att vara där är ett krav för bra kommunikation; det är inte märkvärdigare än så.

Den studerande blundar i den här övningen för att göra det lättare att vara där, som det första steget. När man blundar har man inte det ytterligare kravet att konfrontera en annan person, utan kan helt enkelt vänja sig vid att vara där på ett avspänt sätt.

Viktigt i övningen: Den studerande och coachen sitter mitt emot varandra. Den studerande blundar. Inget samtal förekommer. Detta är en tyst övning. Ryckningar, rörelser, användning av något ”system” eller några metoder – eller någonting annat utöver att vara där – får inte förekomma. Att göra någonting med sin kropp, eller att pressa ryggen mot stolen i ett försök att hålla sig vaken är exempel på att använda system eller metoder i stället för att bara vara där.

Man ser vanligtvis mörker eller ett område av rummet när man blundar. Var där obesvärat.

Det är coachens uppgift att se till att den studerande är vaken och gör övningen.

Sitt i upprätt ställning på en stol med rak rygg. Gör övningen tills det inte finns någon tendens eller önskan att skruva på sig, rycka till, röra sig eller ändra ställning. Om någonting sådant ”kopplas på”, fortsätt då bara med övningen tills det har ”utjämnats”. Utjämnats betyder att övningen har fortsatts tills den inte längre åstadkommer någon reaktion.

Den studerande måste göra övningen tills han är helt säker – utan reservationer – på att han kan fortsätta att sitta tyst och obesvärat under en obestämd tidsperiod, utan något tvång att rycka till eller vända och vrida på sig, eller vara tvungen att hålla tillbaka sådant tvång.

När han obesvärat kan vara där och har uppnått en större stabil vinst, godkänns övningen.

Människor upplever vanligen många förbättringar medan de gör TR:arna, som till exempel att förmågan att konfrontera och kommunicera förbättras, bättre perceptioner och så vidare. Detta kallas vinster, eftersom den studerande önskar förbättra sin kommunikationsfärdighet och sin medvetenhet, och varje färdighet i riktning mot att uppnå det är i sig en vinst. En större stabil vinst betyder att den studerande har nått den punkt där han kan göra övningen, och hans färdighet och förmåga att göra den är stabil. En större stabil vinst är en påtaglig, bestående vinst.

att möta och uppleva de saker som är.

att möta och uppleva de saker som är.