KURSUPPGIFT >> 19. Läs ”Assist för medvetslösa personer”.

ASSIST FÖR MEDVETSLÖSA PERSONER

En person som är medvetslös, till och med en som har legat i koma länge, kan få hjälp genom att man använder en process som kallas ”Assist för medvetslösa personer”. Med den här assisten kan man hjälpa till att försätta personen i kommunikation med en själv och omgivningen, och på så vis föra honom från medvetslöshet tillbaka till livet och till att leva. Det är en enkel assist att lära sig och att utföra.

Teori

Teorin om varför assister fungerar inkluderar tre faktorer. Den första är kontroll och styrning av uppmärksamheten. Den andra är lokalisering. Den tredje är tid. Den skadade eller sjuka personen förblir sjuk eller skadad på grund av att någonting är på tok med var och en av dessa tre faktorer. Hans uppmärksamhet står inte under någon som helst kontroll, i tankehänseende är han lokaliserad någon annanstans och han är inte i närvarande tid. Han befinner sig i det förflutna. Det problem, som en auditör som vill hjälpa med en assist står inför, är hur han skall kontrollera personens uppmärksamhet, få honom att vara lokaliserad här och in i närvarande tid. Genom att låta den medvetslösa personen vidröra föremål som finns i närheten såsom en kudde, golvet eller sin kropp (utan att göra illa en skadad kroppsdel), kan man hjälpa till att få hans uppmärksamhet under kontroll och föra honom till närvarande tid. Processen är lätt som en fjäder, men den kan nå mycket djupt.

Procedur

1. Ta varsamt personens hand i din och säg till honom: ”Jag skall hjälpa dig att tillfriskna.”

2. Ge kommandot: ”Känn den/det _________(föremålet)” Flytta varsamt personens hand och tryck den mot ett föremål och låt honom känna det en mycket kort stund. Använd överkastet, kudden, sängen etc. Man väntar inte på något svar, men man låter personen känna föremålet en stund. (Låt dig inte luras att tro att ”medvetslösa” personer är ur stånd att tänka eller vara medvetna på något som helst sätt. En thetan är sällan medvetslös oavsett vad kroppen gör eller inte gör.)

3. Bekräfta personen.

4. Ge nästa kommando och flytta personens hand så att han rör vid ett annat föremål.

Exempel:

”Känn det sängöverkastet.”

(Personen som ger assisten placerar den medvetslöse personens hand på överkastet.)

(Paus)

”Tack.”

”Känn den kudden.”

(Personen som ger assisten flyttar den medvetslöse personens hand och placerar den på kudden.)

(Paus)

”Tack.”

Och så vidare.

5. Fortsätt ge kommandon, flytta hans hand till nästa föremål och att bekräfta.

6. När personen har återfått medvetandet, avslutar man genom att säga: ”Slut på assisten.”

Om man hjälper en person i koma, är det inte säkert att man får honom tillbaka till medvetande efter bara en enda assistsession. Vad man tittar efter i ett sådant fall som en signal att avluta sessionen, är en förbättring av personens tillstånd. Det finns olika indikatorer som visar att man uppnått en förbättring. Personen kanske andas lättare; han kanske får bättre färg; han kanske helt enkelt ser bättre eller mer avslappnad ut än vid sessionens början. Håll mycket noga utkik efter sådana indikatorer. De visar att man gör framsteg. När man har uppnått en förbättring hos en person som ligger i koma, avslutar man genom att säga ”Det var allt för idag” och låter personen veta när man kommer tillbaka för nästa session.

Handsignalsystemet

Genom att låta en medvetslös person vidröra föremål som finns i närheten såsom en kudde, en filt eller sin kropp kan man hjälpa till att få personens uppmärksamhet under kontroll och föra honom till närvarande tid och tillbaka till livet och till att leva.

Man kan arrangera ett signalsystem med en medvetslös person, för att kunna ställa frågor till honom och få ”ja” eller ”nej” som svar. Signalsystemet är enkelt: Tag personens hand varsamt i din så att han kan krama den. Säg till honom: ”Du kan svara mig genom att krama min hand. Krama en gång för 'Ja' och två gånger för 'Nej'.” Man kan sedan ställa enkla frågor för att ta reda på om man har uppnått en förbättring: ”Kan du höra mig?” eller ”Vet du var du är?” Personen svarar vanligtvis, om än svagt, till och med då han är medvetslös. Om man inte får någon respons eller en negativ respons, fortsätter man med assistsessionen.

Det här systemet är speciellt användbart när man ger en assist till någon som ligger i koma. Låt säga att man lägger märke till en förändring hos personen under assisten, som till exempel att hans ögonlock skälver eller att han kisar lätt. Vid den punkten kan signalsystemet användas för att fråga personen: ”Känner du dig bättre?” eller ”Vet du var du är?” Om man finner att hans tillstånd har förbättrats, avslutar man den sessionen. Fortsätt annars tills han verkligen har uppnått en förbättring.

Ett annat exempel på hur man kan använda det här systemet skulle kunna vara när man börjar en assistsession med någon som ligger i koma och som man har gett regelbundna assister till. I början av en sådan session kan man upprätta systemet med handkramningssignaler och fråga personen: ”Känns det bättre idag?” eller ”Känns det bättre än när jag var här sist?” Vilket gensvar man än får (bortsett från att personen återfår medvetandet där och då), fortsätter man med ”assisten för medvetslösa personer” tills man har uppnått en förbättring för den sessionen.

Man kan behöva utöva lite kontroll i omgivningen innan man kan börja med assisten. Om man till exempel gör assisten på ett sjukhus kan man behöva se till så att sjukvårdspersonalen inte kommer att störa en när man ger assisten.

Assisten är fullbordad när personen återfått medvetandet. Detta kan ske ganska snabbt, men ibland kan det krävas många sessioner innan det uppnås. Din uppgift är att fortsätta, och att ta varje session till en förbättring för personen. När personen är vid medvetande igen avslutas assisten, men ditt arbete med honom är inte avslutat. Det innebär att man nu kan fortsätta med andra assiståtgärder och processing.

Den här enkla assisten kan återföra en medvetslös person till livet och till att leva. När den görs korrekt, kan resultatet bli det största underverk som någon har upplevt!

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

personen själv – inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat; det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Termen thetan bildades för att eliminera all eventuell förväxling med äldre, ogiltiga begrepp. Det kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.